Barnabasevangeliet om Jesus

Oprindelsen af skriftet er usikker. Dukker op omkring 1500 i italiensk oversættelse

og udgives af muslimer som det forsvundne Barnabasevangelium.

 

1. Hvorledes afviger teksten fra den Kristne kirkes lære om Jesus?

2. Hvad sker der ved korsfæstelsen?

3. Diskuter om skriftet er ægte og stammer fra oldkirken