Koranen om Jesus

1. Hvilken rolle tildeles Abraham, Moses og Jesus i tekstens første afsnit?

2. Hvorfor er det et problem for Islam, at "de kristne siger: Messias er Allahs søn"?

3. Hvorledes afviger Koranens syn på korsfæstelsen fra kristendommens?