Koranen om Guds vilje og dommen

1. Find steder i teksten som handler om prędestination (forudbestemmelse)

2. Findes tanken om prędestination i kristendommen?

3. Hvad siger teksten om dommedag?

    Hvem frelses?

    Hvorledes beskrives paradis?

    Hvorledes beskrives helvede?