Spørgsmål til Adam af Bremen: Beskrivelse af øerne i Norden

 

1. Giv  et kort referat af teksten

2. Hvilke roller har Tor, Odin og Frej ifølge kilden?

3. Er der noget bemærkelsesværdigt i rollefordelingen? Hvad kan det eventuelt hænge sammen med?

4. Hvorledes beskrives kulten?

5. Vurder kildens troværdighed.