Bekendelsen

Traditionen siger

1. Hvad vil det sige, at teksten stammer fra traditionen?

    Hvilken rolle spiller Traditionen i islam?

2. I hvilken sammenhæng omtales Bekendelsen?

3. Hvad bekender man sig til i Islam?

    Sammenhold islams bekendelse med den apostolske trosbekendelse i kristendommen.

    Hvad adskiller dem?

 

 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.  

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.