Benarestalen

Den første prædiken Buddha holdt efter sin oplysning

1. Hvilke to yderpunkter skal man undgå?

    Hvorledes kan de to yderpunkter forbindes med Buddhas eget liv?

2. Hvad er Middelvejen?

3. Hvordan ser Buddha på livet?

4. Buddha taler om "de fire ædle sandheder om lidelsen". Hvad drejer det sig om?

    Hvorledes forbindes "de fire ædle sandheder" med Middelvejen?

5. Hvad skal man gøre for at nå til fuldkommen erkendelse og Nirvana?