Fra Den Tibetanske Dødebog

(Anvisninger på hvorledes mennesket skal forholde sig i dødsøjeblikket og i perioden derefter for at opnå buddhatilstanden eller den bedst mulige genfødsel)

ad fortale.  Hvad dækker begrebet skandhaer?

ad 1.          Hvorledes bliver man forløst?

                  Hvilken hindring kan der være?

                  Hvorfor skal man ikke "klynge sig til"?

ad 2.          Hvorledes virker buddhaerne og bodhisattvaerne på den døde?

                  Hvordan frigøres man på dette stadium?

                  Hvad repræsenterer de vrede guddomme og Lærens Vogtere?

                  Hvad kan få illusionslegemet til at opløses?

ad 3.          Hvorledes hænger livshjulet sammen med begær?

                  Hvad repræsenterer Yama, de dødes konge?

                  Hvem bestemmer din næste genfødsel?

                  Er der mulighed for førløsning på dette stadium?

                  Beskriv de forskellige genfødselsverdener

                  Hvad er det der styrer reinkarnationen?