Søren Kierkegaard: Enten-Eller, Anden Deel indeholdende B.'s Papirer. (1843)

 

1. Teksten (etikeren) taler i første afsnit om det at vælge. Hvilke billeder bruger bruges for at understrege vigtigheden af valget?    

    Hvad handler valget dybest set om?

2. I andet afsnit tales om valget af det etiske. Udelukkes det æstetiske ved dette valg?

3. Hvorledes karakteriseres det æstetiske og æstetikeren (nederst på side 2)?

4. Hvad vil etikeren udtrykke med tekstens sidste afsnit? Hvordan ser æstetikeren sig selv ifølge etikeren? Hvordan ser etikeren ham?