FELTARBEJDE

udarbejdet af Kirstine Fjordbak

KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE