Koranen om åbenbaringen gennem profeterne

1. Definer hvad en profet er

2. Beskriv hvorledes åbenbaringen fremstilles i teksten

    Hvem er "den Mægtige i styrke" og "han/Han"?

3. Hvilket formål har Gud med profeterne?