Koranen om bønnen

1. Hvor mange og hvilke bedetider nævner Koranen i de første to afsnit?

    Undrer det dig?

    Hvorfra kan man være inspireret m.h.t. antallet af bønner?

2. Beskriv ritualet der udføres før bønnen.

    Hvilken type ritual er der tale om?

3. Hvad siges m.h.t. bederetning?

    Hvilken bederetning havde man tidligere i islam?

    Hvilken betydning har det, at den ændres?

4. Hvad siges om fredagsbønnen?

    Hvorfra kommer inspirationen til at holde bøn om fredagen?