Lamaens funktion

1. Hvad betyder det at Lamaen antænder vor uvidenhed?

2. Hvad er det der lægges vægt på, når vi skal undersøge Lamaen

3. Hvad dækker begrebet Diamantvejen?

4. Hvorledes overfører Lamaen  kraft ved velsignelser?

    Sammenhold med naturfolks religion