Nordiske myter og sagn, Vilhelm Grønbechs gendigtning 19271. Giv et kortfattet referat af teksten, hvor begivenhedernes rækkefølge tydeliggøres


2. Forsøg grafisk at gengive nordboernes verdensbillede - hvordan ser deres verden ud?


3. Diskuter hvilken betydning det har at verden er skabt af "jættemateriale"


4. Vurder kildens troværdighed