STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE      

________________________________________

Arbejdet med den større skriftlige opgave er omfattet af formålsbestemmelserne for faget. Besvarelsen skal være en metodisk behandling af religionsvidenskabeligt materiale. Der skal indgå tekster og evt. billeder og andet materiale samt baggrundsstof.

 

Det formelle i forbindelse med opgaven :

Titelblad

Dvs. en forside med NAVN, TITEL, evt. UNDERTITEL - gerne sat lidt smart eller tiltalende op.

Indholdsfortegnelse

Liste med hoved- og underafsnit + henvisning til de(n) side(r), hvor man kan finde teksten.

Indledning

Skriv den færdig til sidst : så ved du, hvad det er, du har fået skrevet og kan producere en dækkende indledning.

Selve opgaven

Arbejd med logisk fremadskridende HOVEDAFSNIT/UNDERAFSNIT.

Afslutning

Må meget gerne indeholde en KONKLUSION..

Citater

Referat

Citer gerne og citér aldeles præcist. Brug "(…)" til at markere overspringelser og marker med indryk og/eller linjeafstand, at der her er tale om citat af en andens tekst. Angiv i parentes, hvor citatet stammer fra.

Hvis der refereres større sammenhænge, angives kilden ligeledes i parentes.

 

Noter

Her skelnes mellem fodnoter og slutnoter. Fodnoter bruges til kortere, faktuelle oplysninger og henvisninger; disse er det praktisk at kunne se blot ved at lade blikket løbe ned til bunden af siden. Slutnoter står efter opgaveteksten og er ofte længere og mere sammenhængende tekst; dvs. oplysninger, som det vil være forstyrrende at have tæt på selve opgaven og dens tankegang.

Kildehenvisninger

Henvisninger til relevante sider/afsnit i den benyttede litteratur. Angiv bogens/kildens nøjagtige titel, forfatter(e), forlag og udgivelsessted og -år. Afhængig af længde enten som slut- eller fodnote.

Litteraturliste

Opregn titler fra foregående punkt + mere generelt anvendt litteratur, artikler, kronikker etc. Skriv bogens nøjagtige titel, forfatter(e), forlag og udgivelsessted og -år.