STUDIEPLAN - UNDERVISNINGSBESKRIVELSER                                                                          

______________________________________

Religion c stx

Religion c stx studieplan

Religion c stx undervisningsbeskrivelse  2011

Kulturfag

Kulturfag studieplan

Kulturfag undervisningsbeskrivelse 2009

Kulturfag undervisningsbeskrivelse 2010

Kulturfag undervisningsbeskrivelse  2011

Religion c 681

Undervisningsbeskrivelse 681

Religion c 682

Undervisningsbeskrivelse 682

Religion c studieplan

Religion b

Religion b studieplan

Religion b undervisningsbeskrivelse 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion c stx

Forløb 1: Naturfolk

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

 

Forløb 2: Kristendommen

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang  Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag.

1. Mosebog 1-3

Esajas 6, 52 v.13 - 53

 

NT:

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

Messias kommer i år 2012 (David Hansen, april 2009)

Der er fire år til verdens undergang (avisen.dk, februar 2008)

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Forløb 3: Islam

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: http://www.hizb-ut-tahrir.dk/new/

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

Forløb 4: Buddhisme

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

Forløb 5: Eksistentialisme

Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

 

 

 

Religion c 681
 

Forløb 1: Naturfolk

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

 

Forløb 2: Kristendommen

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang  Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag.

1. Mosebog 1-11

Esajas 6, 52 v.13 - 53

Jeremias 1

 

NT:

De hemmelige ord - en film om Thomasevangeliet

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

Mk. 4-13 læses ekstensivt

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Forløb 3: Islam

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

En "raka´t" s. 80-83

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: http://www.hizb-ut-tahrir.dk/new/

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

 

Forløb 4: Buddhisme

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

Forløb 5: Eksistentialisme

Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

Elementer i profan livsanskuelse. Eksistentialismen. (Danmarks Radio 74)

 

 

Undervisningsbeskrivelse 681

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

 

Termin maj-juni 07/08
Institution VUF
Uddannelse Hf
Fag og niveau Religion c
Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel
Hold 681

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Naturfolk
Titel 2 Kristendommen
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Eksistentialisme
   
   
   
   
   

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1 Naturfolk
Indhold Hjemmesiden: www.vufintern.dk/680fb naturfolks religion
Omfang Anvendt uddannelsestid 9
Særlige fokuspunkter  Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion

 

Hjemmesiden: www.vufintern.dk/680fb introduceres.

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, film

 

 

 

 

 

Titel 2 Kristendommen
Indhold  

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 .

1. Mosebog 1-11

Esajas 6, 52 v.13 - 53

Jeremias 1

 

NT:

De hemmelige ord - en film om Thomasevangeliet

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

Mk. 4-13 læses ekstensivt

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 30
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang  Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, film om Thomasevangeliet

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Islam
Indhold Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

En "raka´t" s. 80-83

Sufisme – inderlighedens vej s. 95-96

Koranen om zakat s. 102

Koranen om fasten s. 105

Koranen om pilgrimsfærden s. 111-115

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 25
Særlige fokuspunkter  

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, feltarbejde med it

 

 

 

 

 

Titel 4 Buddhisme
Indhold Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 20
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden, de fem khandaer. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, film

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 Eksistentialisme
Indhold  

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 16
Særlige fokuspunkter Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde

 

 

 

 

 

Religion c 682
 

Forløb 1: Naturfolk

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

 

Herefter et forløb i nordisk religion hvor skabelsesmyten samt de vigtigste gudeskikkelser gennemgåes:

Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

 

Forløb 2: Kristendommen

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang  Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag.

1. Mosebog 1-11

Esajas 6, 52 v.13 - 53

Jeremias 1

 

NT:

De hemmelige ord - en film om Thomasevangeliet

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

Mk. 4-13 læses ekstensivt

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Forløb 3: Islam

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

En "raka´t" s. 80-83

Sufisme – inderlighedens vej s. 95-96

Koranen om zakat s. 102

Koranen om fasten s. 105

Koranen om pilgrimsfærden s. 111-115

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

 

Forløb 4: Buddhisme

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

Forløb 5: Eksistentialisme

Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

Elementer i profan livsanskuelse. Eksistentialismen. (Danmarks Radio 74)

 

 

Undervisningsbeskrivelse 682

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

 

Termin maj-juni 07/08
Institution VUF
Uddannelse Hf
Fag og niveau Religion c
Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel
Hold 682

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Naturfolk
Titel 2 Kristendommen
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Eksistentialisme
   
   
   
   
   

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1 Naturfolk
Indhold .Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 12
Særlige fokuspunkter  Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion

Herefter et forløb i nordisk religion hvor skabelsesmyten samt de vigtigste gudeskikkelser gennemgåes.

 

Hjemmesiden: www.vufintern.dk/680fb introduceres.

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, it, film

 

 

 

 

 

Titel 2 Kristendommen
Indhold  

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 .

1. Mosebog 1-11

Esajas 6, 52 v.13 - 53

Jeremias 1

 

NT:

De hemmelige ord - en film om Thomasevangeliet

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

Mk. 4-13 læses ekstensivt

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 30
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang . Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, film om Thomasevangeliet

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Islam
Indhold Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

En "raka´t" s. 80-83

Sufisme – inderlighedens vej s. 95-96

Koranen om zakat s. 102

Koranen om fasten s. 105

Koranen om pilgrimsfærden s. 111-115

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 25
Særlige fokuspunkter  

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, feltarbejde med it

 

 

 

 

 

Titel 4 Buddhisme
Indhold Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 20
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden, de fem khandaer. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, film

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 Eksistentialisme
Indhold  

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 13
Særlige fokuspunkter Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde

 

 

 

 

 

kulturfag:
 

Introduktion og nordisk religion

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

Herefter et kortere forløb i nordisk religion hvor skabelsesmyten gennemgåes

Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

Kristendom

Fra www.religion.dk læses:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra nutidens senmoderne tankegang til de klassiske tekster:

GT:

1. Mosebog 1-11  En bibelkritisk og en fundamentalistisk læsning stilles op over for hinanden.

Esajas 6, 52 v.13 - 53  Fokus er en kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener"

Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag

 

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

 

Kristendom og velfærdsstat:

Mattæus kapitel 5

Charlotte Knagh Vestergaard: Kristendommens omsorgshistorie

Jørn Henrik Petersen: Velfærdsstatens akilleshæl

 

Film om Luther

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Islam:

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86):

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

 

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

 

Tema: Konfrontationen mellem kristendom og islam

Fokus på terrorisme

Militant kristendom af O. Lind

Militant islam af O. Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse afHizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

 

Buddhisme:

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

Marxisme og eksistentialisme:

Marxisme:

Karl Marx: Kritik af den hegelske retsfilosofi. Indledning,

Kritik af den politiske økonomi   (teksterne findes på hjemmesiden)

Eksistentialisme:

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169 (Samlede værker, Gyldendal 62) Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22 

Baggrundslitteratur: De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

 

 

RELIGION B

 

Religionsvidenskabelig teori: essentialisme og konstruktivisme

Indhold

Armin W. Geertz: Religionsvidenskab - videnskabsidealerne mellem humaniora og teologi

Jyllandsposten, kronik 9.juli 2002 "Vi og de, os og dem" af Anders Klostergaard Petersen

Jesper Høgenhaven "Kristendom og islam som reformatorisk og nutidigt tema" (Vindrose 2002), s. 148-151

 

Omfang

10 timer

Særlige fokuspunkter

Træning i redegørelse for og anvendelse af religionsfaglig teori og metode

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

 

Katolicisme og reformation

Indhold

Fra Følner, Lund og Lindhardt: Kuplen, Muren og Graven, Gyldendal 2002,

s. 169-174, 177-180

Teksterne nr. 76 + 80 A og B,  78 + 79, 75 + 85 + 88 + 89, 67 + 86 + 87

Den apostolske trosbekendelse og Den nicænokonstantinopolitanske trosbekendelse

samt Kuplen, Muren og Graven s. 161-168, Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid s. 52-54

Med udgangspunkt i "skriften alene" undersøges Nytestamentlig kanondannelse:

Mennesket og magterne s. 61-64 Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid s. 27-3o

Film om Thomasevangeliet samt uddrag af  teksten (logion 13, 25-28, 61-63, 77)

Judasevangeliet

Omfang

42 timer

Særlige fokuspunkter

Kristendommens europæiske historie, kanondannelse, katolicisme, reformation

Fænomener som grundfortælling, åbenbaring samt lære og etik

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Gruppearbejde på baggrund af arbejdsspørgsmål

Projektarbejde (forberedelse til det afsluttende projektarbejde med lærerformulerede emner med krav om tekstanalyse ).

 

 

Hinduisme

Indhold

Religionshåndbogen (Gad 1994)

Heinrich Pedersen: Hinduismer i øst og vest, side 15 - 44, 58  samt de sider der er knyttet til de læste tekster.

Heinrich Pedersen: Hinduismer i øst og vest (Nyt nordisk forlag Arnold Busck 1997)

Tekst 1          Rig Veda - Purushas sang

Tekst 2          Hvordan er det at være hellig mand?

Tekst 3          Bhagavad Gita

Tekst 4          Bhagavad Gita

Tekst 5          Om Shiva

Tekst 11        Tantrisk Praksis

Tekst 12        Kristus visualiseringen

Tekst 13        Prabhupadas digt til Krishna

Tekst 14        Hengivenhed til Gud

Tekst 15        På vej tilbage til Krishna

Tekst 20        Besøg på Sahaja Yoga Center

Tekst 21        Pjece om Kundalinimeditation

Tekst 22        Ni hinduistiske trossætninger

Tekst 25        Interview med Johannes Aagaard

Tekst 28        Interview med Ole S Madsen

 

Omfang

30 timer

Særlige fokuspunkter

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Mini-projektarbejde i grupper med opgave stillet af læreren. Mundtlig fremlæggelse.

 


Islam og moderniteten

Indhold

Ole Bjørn Petersen, Jens M. Steffensen: Konfrontation eller dialog - Islams rolle og ansvar i en globaliseret verden (Systime 2006) s. 11-30

Følner, Lund og Lindhardt: Kuplen, Muren og Graven, Gyldendal 2002 s. 204-222, samt tekst nr. 91 og 100

Andreasen m.fl. Mennesket og magterne, en tekstsamling, Gyldendal 1992, tekst nr. 29

Jakob Skovgaard-Petersen: Moderne islam, Gyldendal 2.udg. 2004, teksterne nr. 46 i uddrag, nr. 54 og 55

Uddrag af kronik af Nazreen Nawaz: Muslimske kvinder i Europa.. Politiken 13. februar 2006

Göran Rosenberg: Vestens langsomme men sikre afmodernisering, Information 15.-16. januar 2005

 

Feltarbejde med it: undersøgelse afHizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Hovedværkslæsning:

Martin Krasnik: De retfærdige, en islamisk stafet. Gyldendal 2005, kap. 1 (30 sider)

 

Omfang

33 timer

Særlige fokuspunkter

Forholdet mellem islam og det moderne sekulære samfund i en global kontekst, herunder danske forhold

Karakteristiske sider ved fænomenet islamisk fundamentalisme

Analyse og vurdering af længere religionsfaglig tekst

 

Væsentligste arbejdsformer

Læreroplæg

Kursistoplæg

Gruppearbejde

 

 

Afsluttende projektarbejde

Indhold

Selvstændigt formulerede emner inden for eller i forlængelse af pensum, dvs. der er arbejdes med emner inden for især kristendom, islam og buddhisme eller hinduisme.

Omfang

25 timer

Særlige fokuspunkter

Selvstændig udarbejdelse og besvarelse af religionsfaglig problemstilling

Væsentligste arbejdsformer

Projektarbejdsform med inddragelse af internetressoucer

Projektrapporter  udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

 

 

 

 

Studieplan for kultur- og samfundsfaggruppen

Hold 656 2009/10.

Fag

Lærer

Mail

Historie

Svend-Erik Schmidt

ses@vuf.nu

Religion

Frank Stærfeldt Byrnel

fsb@vuf.nu

Samfundsfag

Lene Valentin

lev@vuf.nu

 

 

Periode

Indhold.

Temaer & kernestof

Tilrettelæggelse og arbejdsformer

Særlige fokuspunkter

mål og kompetencer

Skriftligt arbejde

Uge

35

36

37

Introduktion.

Historie: Myte og realitet i historien. Hovedlinier i Europas historie fra antikken til enevælden. Herunder vikingetiden.

Samfundsfag: Spørgsmål om samfundsfag og traditionelt kontra moderne samfund.

Religion: Introduktion til religionsfaglige begreber samt nordisk religion

Klasseundervisning og gruppearbejde

Definere faggruppen.

Skabe forståelse for faggruppens genstandsfelt.

Skabe forståelse for de enkelte deltagende fags særlige identitet, metoder og arbejdsformer.

IT-kompetence – informationssøgning

 

38

39

40

41

43

44

45

Den danske velfærdskultur.

Historie: Det gode samfund. Dansk historie og identitet. Demokratiets indførelse. Velfærdssamfundets udvikling.

Samfundsfag: Demokrati og fordelingen af samfundets goder. Velfærdsmodeller.

Religion: Kristendom

Eksistentialisme

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Projektarbejde.

Opnå viden om demokratiets og velfærdssamfundets udvikling.

Taksonomi – redegørelse, analyse og diskussion.

Træne problemformulering.

Udarbejdelse af synopser.

46

47

48

49

50

Det flerkulturelle samfund.

Historie: Korstogene, de store opdagelser, Imperialismen og indvandring i Danmark. Religiøse og politiske brud i dansk perspektiv.

Samfundsfag: Identitetsdannelse og socialisation.

Religion: Islam

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Projektarbejde

Få viden om og forståelse for hvordan kulturer, religioner og forestillinger om samfundet forandrer sig i indbyrdes med- og modspil. Foretage empiriske undersøgelser

Udarbejdelse af synopser.

 

1

2

3

4

5

Terrorisme.

Historie: Terrorismens historie før og efter

11. september 2001. IRA, RAF, ETA , PLO.

Samfundsfag: Ideologiernes kamp. Nationalisme.

Religion: Modsætningerne mellem kristendom og islam

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Projektarbejde.

Få viden om og forståelse for det komplekse samspil mellem politiske, kulturelle og religiøse faktorer bag forskellige terrorhandlinger.

Udarbejdelse af synopser.

6

8

9

10

11

Kina og Tibet.

Historie: Områdestudium - landenes historie, forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden.

Samfundsfag: Menneskerettigheder , sociale og kulturelle forskelle.

Religion:Tibetansk buddhisme

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Projektarbejde.

Kunne skelne mellem forskellige demokratiopfattelser og samfundstyper.

Få viden om menneskerettigheder og kampe for at opnå disse.

Udarbejdelse af synopser.

12

14

15

16

17

Cuba.

Historie: Områdestudium – Cubas historie.

Den kolde krig og østblokkens sammenbrud.

Samfundsfag: Ideologiernes kamp, globalisering og menneskerettigheder:

Religion: Marxisme og santeria

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Projektarbejde.

Få viden om forskellige måder at styre et samfund på og forholdet mellem ideologi og styreform.

Udarbejdelse af synopser.

18

 

Repetition.

Eksamenstræning

 

 

 

Undervisningsbeskrivelse  2010

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

 

Termin August 2009 – Maj/juni 2010
Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
Uddannelse Hfe
Fag og niveau Kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, religion C og samfundsfag C)
Lærer(e) Lene Valentin (samf.), Frank Byrnel (rel.) og Svend-Erik Schmidt (hist.)
Hold Hold 656

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Introduktion
Titel 2 Romerriget, den ældre middelalder og Danmark i vikingetiden
Titel 3 Danmark – baggrunden for velfærdsstaten 1750- i dag
Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Titel 5 Terrorisme
Titel 6 Kina og Tibet
Titel 7 Cuba
   
   
   

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1 Introduktion
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof.

Historie:

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt: Introduktion til historie, Systime 2005,

s. 9-16, 19-25.

Peter Frederiksen: Grundbog til historie. Verdenshistorien 1750-1945. Systime 2001, s. 317-322.

Eksempler på skriftlige kilder og billedkilder:

(Porkala efter russerne, starten på den russiske revolution, Ludvig den 14., Christian den 4, arvehyldningen i 1660, Hitler, Den evige jøde, Rigskancelliet, bondefamilier)

Religion:

Introduktion til hjemmeside vufintern.dk/680fb

Introduktion til religionsfænomenologi

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

Samfundsfag:

Bencke m.fl: Danskerne og samfundet, bind 2 p. 7-22, Forlaget Columbus 2005

Stikord: Teknologiudvikling, industrialisering, moderne samfund. Befolkningsudvikling. Socialisering og samfundstype

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie: ca. 9 timer. Religion: 6 Samfundsfag: 6

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Præsentation af fagenes særlige egenart og forskellige arbejdsformer

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klassediskussioner, oplæg og anvendelse af it.

 

 

 

 

Titel 2 Romerriget, den ældre middelalder og Danmark i vikingetiden
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Hans Kurt Gade, Ole Jellingsø og Else Priisholm: Europas verdenshistorie,

Munksgård 1985, s. 37-60 (Grundbog: Romerriget, Europa i ældre middelalder).

Hans Kurt Gade m.fl.: Europas vej, Munksgård 1984, s. 59-82

(Grundbog: araberne).

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006,

s. 27-49 (Grundbog: vikingetiden).

Claus Friisberg: Kilder til verdenshistorien, Marko 1988, s. 76-78, 83-87 (kilder)

Monumenterne i Jelling DR 2, 13. sept. 2009 (dokumentarfilm)

Religion:

nordisk religion

Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

Samfundsfag:

Jacobsen & Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005, Kapitel 3

Har vikingerne gjort os lykkelige Pol. 4.5.2008

Stein Bagger forbrød sig mod tilliden Kr. Dagblad 12.6.2009

Den skandinaviske urtillid Pol28.3.2008

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie: ca. 30 timer Religion: ca. 10 timer Samfundsfag: 9

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Religion: Fokus på skabelse og ragnarok

Samfundsfag: De klassiske ideologier

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde.

Virtuelle arbejdsformer, anvendelse af internet (fagprogrammer), skriftligt arbejde,

Synopsisøvelse 1

 

 

 

 

Titel 3 Danmark – baggrunden for velfærdsstaten 1750- i dag
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Ebbe Kühle: Danmarks historie i globalt perspektiv, Gyldendal 1. udg. 2008,

s.129-140, 145-160, 198-219, 254-314 (grundbog).

Ebbe Kühle: Danmark – historie og samfund, Gyldendal 1989, s. 120

(årsregnskab for Hobroarbejdere 1879).

Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder, Gyldendal 1968, billede 237-238 (Årslev by i 1768 og efter).

Torben Hansgaard: Danmark under forvandling på landboreformernes tid 1700-1870, Marko 1988, s. 85-90, 190-197 (fattig og udstødt, fattigvæsenet).

Jens Engberg: Kilder til historien om Danmark indtil 1940, Munksgård 1988,

s. 120-122 (tyendeloven 1854)

Besøg på Frilandsmuseet 20. maj 2010

 

Religion: 

Kristendom:

Fra www.religion.dk læses:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

GT:

1. Mosebog 1-11  En bibelkritisk og en fundamentalistisk læsning stilles op over for hinanden.

Esajas 6, 52 v.13 - 53  Fokus er en kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener"

Baggrundslitteratur:

Religion og kultur - en grundbog s. 119-127 

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

 

Kristendom og velfærdsstat:

Mattæus kapitel 5

Charlotte Knagh Vestergaard: Kristendommens omsorgshistorie

Jørn Henrik Petersen: Velfærdsstatens akilleshæl

 

Film om Luther

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 Samfundsfag:

Liv i Danmark Kapitel 6

Film: Michael Moore: Sicko

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie: ca. 25 timer Religion: ca. 15 timer Samfundsfag: ca. 12

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: lange linier i Danmarks historie. Samfundsgruppernes forandrede levevilkår, især fattiges, fra fattighjælp til velfærd

Religion:

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra nutidens senmoderne tankegang til de klassiske tekster. Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag, Bibelkritik-fundamentalisme.

En kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener".

 Samfundsfag: Dansk økonomi, velfærdsmodeller og den trængte velfærdsstat

Væsentligste arbejdsformer Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde.

Virtuelle arbejdsformer, anvendelse af internet (fagprogrammer), skriftligt arbejde,

Synopsisøvelse 2

 

 

 

 

 

 

Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Lars Peter Visti Hansen: Korstogene. Ide og virkelighed. Systime 2004, s.15-24,

29-43, 47-54, 60-70, 76-83, 86-93, 136-141 (grundbog m. undtagelse af. kilder s. 76-77).

Johnny Thiedecke: Hellig krig. Korstog og kulturmøder i middelalderen, Panheon 1999, s. 10-16 (kilder: Pave Urbans korstogsopfordring 1095, jødisk intermezzo).

Koranen: om hellig krig.

Thomas Ohrt: De store opdagelser, Systime 2001, s. 7-19, 24-29, 35-41, 53-64, 67-70, 72-74 (grundbog med undtagelse af kilderne s. 35-36, 59-64, 72-74: Duarte Pacheo Pereira 1505, Columbus’ 1. brev 1493, Bartholome de las Casas 1541)

Fl. K. Madsen m. fl: Opdagelserne, Munksgård 1995, s. 40-43, 45-51

(kilder: De Brys tegning af kannibalisme ca. 1600, De Gants brev til kejser Karl den 5 1532, retsagen mellem Sepulveda og Las Casas 1550-1551)

Ptolemæus verdenskort (www2.kb.dk/.../nbo/kob/danmarkskort/montre1.htm)

Bent Essinger og Ulrich Grubb: Amerika/Amerika. To verdener, Munksgård 1998, s. 15-24 (grundbog).

Ebbe Kühle: Forandringer og dilemmaer, Danmarks historie efter 1973. Gyl-

dendal 2001, s. 98-122 (grundbog: Danmark som indvandrerland).

Religion:

Islam

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86):

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 Samfundsfag:

Liv i Danmark, Kapitel 1 og 2

Søren Krarup: Assimilation er et lodret krav til indvandrere Politiken 23.2.08

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie 36 t. Religion: 10 timer, Samfundsfag ca. 12

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Religion: Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler. Fokus på terrorisme

Samfundsfag: Fokus på værdier og normer

Væsentligste arbejdsformer Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde.

anvendelse af internet, bl.a. i forbindelse med synopsisøvelse 3

 

 

 

 

Titel 5 Terrorisme
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Birthe Hansen: Terrorisme på tværs, Frydenlund 2002, s. 9-26, 37-50, 55-57, 67-73 (grundbog)

Religion: 

Militant kristendom af O. Lind

Militant islam af O. Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse afHizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

 Samfundsfag:

Liv i Danmark Kapitel 4

Krigens regler under pres. Dansk Røde Kors 2009

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie: ca. 12 timer Religion: 6 timer Samfundsfag ca. 10

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: terrorismedefinitioner, mellemøstlig terorrisme, 11. september 2001, terrorismeforklaringer.

Religion: Feltarbejde med it

Samfundsfag: Demokratiforståelse, demokratikanon, terrorlovgivning. Magtens tredeling

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som ved titel 4

 

 

 

 

 

Titel 6 Kina og Tibet
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Jens Walter (red.): Den vanskelige vej-Tibet 2000, s. 19-39, 56-63, 69-77

(grundbog)

Anders Nygaard: Sneeens land. Gyldendal 2000, s. 14-18 (om det tibetanske sam-funds opbygning før 1950)

Mette Holm: Kina – fra kejserdømme til kapitalisme. Frydenlund 2001, s. 57-71 (grundbog: Det ny Kina 1949-76)

Lars Bonne Larsen og Torkil Smitt: Verden i nyeste tid – fra kold krig til krigen mod terror, Systime 2008, s. 127-145 (grundbog: om Kina efter 1976)

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor. En verdenshistorie. Gyldendal 1998, s. 215-226 (grundbog: den kolde krig)

Kina 1949-72 (dokumentarfilm, nr. 15 i serien: Den kolde Krig, BBC 1998).

Årene med Mao (dokumentarfilm om Kinas indre udvikling fra 1958-1976)

 

Religion

Buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 Samfundsfag:

Liv i Danmark, Kapitel 4

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

 

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie: ca. 30 timer Religion: ca. 15 timer Samfundsfag ca. 12

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: De lange linjer i de to landes forbindelse, det tibetanerne i Tibet og eksil, Dalai Lamas rolle. Den kolde krig og dens indflydelse på det tibetansk-kinesiske forhold – film som historisk kilde – synopsisøvelse 4

Religion: Hinduistisk frelseslære/-buddhistisk oplysning, buddhalegenden, middelvejen, de fire sandheder om lidelsen, årsagskæden, de 5 khandaer, lamaen

 Samfundsfag: Globalisering, verdenssamfund, samhandel og menneskerettigheder. Kinesisk pres på dansk politik

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som ved 4

 

 

 

 

 

Titel 7 Cuba
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Pernille Molsgaard og Leif Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2009, s. 9-47 (grundbog)

Peter Bejder og Kim Boye Holt: Cubas historie – fra Columbus til Castro, Gyldendal 1998, s. 89-101 (kilder til Svinebugtaffæren 1961 og raketkrisen 1962)

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor. En verdenshistorie. Gyldendal 1998, s. 247-260 (grundbog: Østblokkens sammenbrud)

Cuba 1959-62, Muren falder 1989, Status 1989-91

(dokumentarfilm, nr. 10, 23 og 24 i serien: Den kolde Krig, BBC 1998).

 

Religion:

Marxisme og Santeria

Mennesket og magterne (Gyldendal 1992):

At være menneske er at producere af Karl Marx

Basis og overbygning af Karl Marx

Ophævelsen af religionen af Karl Marx

Cuba blander religionerne - artikel fra www. religion af Kirsten Bãrnholdt

Åndetroen blomstrer med Castros velsignelse - kristeligt-dagblad dk af Peter Birch

Frækt tilbud i Guds tempel - information.dk - Martin Burcharth

 Baggrundslitteratur:

Pernille Molsgaard og Leif Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2009, s. 84 -104

Samfundsfag:

Cuba – utopi og virkelighed p. 51-83

Film: Jordbær og chokolade

Dollarstrøm undergraver lighed i Cuba, Pol. 15.4.2009

 

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 24 timer Religion: 12 timer Samfundsfag: ca. 12

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: De lange linjer i Cubas historie – afhængigheden af Spanien, USA og Sovjetunionen eksil, nærstudier af Svinebugtaffæren og raketkrisen. Kildelæsning. Film som historisk kilde

Religion: Vægt på Hegel: tese-antitese syntese, dialektisk materialisme, basis og overbygning, det kommunistiske samfund. Religionsfænomenologi

Samfundsfag: USA – Cuba: international politik og alliancer

Socialisering og livet i et socialistisk land. Ideologi

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som titel 4

 

 

Undervisningsbeskrivelse 2011

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

Termin

August 2010 – Maj/juni 2011
Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
Uddannelse

hfe
Fag og niveau

Kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, religion C og samfundsfag C)
Lærer(e)

Lene Valentin (samf.), Frank Byrnel (rel.) og Svend-Erik Schmidt (hist.)
Hold

Hold 656

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Introduktion
Titel 2 Romerriget, den ældre middelalder og Danmark i vikingetiden
Titel 3 Det danske velfærdssamfund
Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Titel 5 Terrorisme
Titel 6 Kina og Tibet
Titel 7 Cuba
   
   
   

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1 Introduktion
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt: Introduktion til historie, Systime 2005,

s. 9-19, 19, 23-25. (analyse af skriftlige kilder)

Peter Frederiksen: Grundbog til historie. Verdenshistorien 1750-1945. Systime 2001, s. 317-322 (billedanalyse)

Eksempler på skriftlige kilder og billedkilder:

(Porkala efter russerne, starten på den russiske revolution, Ludvig den 14., Christian den 4, Hitler, den evige jøde, rigskancelliet, genrebilleder: bondefamilier)

Religion:

Introduktion til hjemmeside vufintern.dk/680fb

Introduktion til religionsfænomenologi

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

Samfundsfag:

Bencke m.fl: Danskerne og samfundet, bind 2 p. 7-22, Forlaget Columbus 2005

Stikord: Teknologiudvikling, industrialisering, moderne samfund. Befolkningsudvikling. Socialisering og samfundstype

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 9 timer, religion 6 timer og samfundsfag 6 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Præsentation af fagenes særlige egenart og metode

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klassediskussion, oplæg, gruppearbejde, anvendelse af it

 

 

 

 

 

Titel 2 Romerriget, den ældre middelalder og Danmark i vikingetiden
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Hans Kurt Gade m.fl.: Europas vej, Munksgård 1984,

s. 20-40 (Romerriget) og s 59-82 (Araberne).

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006,

s. 27-49 (vikingetiden).

Arendse og Johnny Thiedecke; De danske vikinger, s. 49-57 (slaver i vikingetiden)

Religion:

Nordisk religion

Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

Samfundsfag:

Jacobsen & Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005, Kapitel 3

Har vikingerne gjort os lykkelige Pol. 4.5.2008

Danmark hævdes at have verdens lykkeligste befolkning www.vikingmagasin.dk/artikler/2008/20080406.htm

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 30 timer, religion ca. 10 timer, samfundsfag 9

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Religion: Fokus på skabelse og ragnarok

Samfundsfag: Fokus på de klassiske ideologier

Historie: Fokus på samfundsopbygning og sociale grupper

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde.

Virtuelle arbejdsformer, anvendelse af internet (fagprogrammer), skriftligt arbejde,

Synopsisøvelse 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Det danske velfærdssamfund
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Ebbe Kühle: Danmarks historie i globalt perspektiv, Gyldendal 1. udg. 2008,

s.129-140 (landbrug ca.1780-1914), s. 145-157 (industrien før 1914), s. 198-227 (kampen for overlevelse ca.1800-1914), s. 254-314 (opbygningen af velfærdsstaten 1914-1993), 353-362 (venfærdssamfundet 1993-2008).

Ebbe Kühle: Danmark – historie og samfund, Gyldendal 1989, s. 120

(årsregnskab for arbejdere i Hobro 1879).

Jens Engberg: Kilder til historien om Danmark indtil 1940, Munksgård 1988,

s. 120-122 (tyendeloven 1854)

Besøg på Frilandsmuseet maj 2011 (planlagt)

Religion: 

Kristendom:

Fra www.religion.dk læses:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

GT:

1. Mosebog 1-11  En bibelkritisk og en fundamentalistisk læsning stilles op over for hinanden.

Esajas 6, 52 v.13 - 53  Fokus er en kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener"

Baggrundslitteratur:

Religion og kultur - en grundbog s. 119-127 

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mattæus kapitel 5

Charlotte Knagh Vestergaard: Kristendommens omsorgshistorie

Jørn Henrik Petersen: Velfærdsstatens akilleshæl

 

Film om Luther

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 Samfundsfag:

Liv i Danmark Kapitel 6 NB! Fra 2010-udgaven

Flere Danskere hænger fast i fattigdom, Kristeligt Dagblad 5.12.2009

Dilemma: Skal Danmark have en fattigdomsgrænse? KD 22.6.09

Flere rige og flere fattige i Danmark, Politiken 22.6.09

Film: Michael Moore: Sicko

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 30 timer, religion ca. 15 timer, samfundsfag ca. 12 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: Fokus på lange linjer i Danmarks historie. Samfundsgruppernes forandrede levevilkår, især den fattigere del af befolkningen. Fra fattighjælp til velfærd.

Religion: Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra nutidens senmoderne tankegang til de klassiske tekster. Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag, bibelkritik-fundamentalisme.

En kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener".

Samfundsfag: Fokus på dansk økonomi, velfærdsmodeller og den trængte velfærdsstat

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde,

virtuelle arbejdsformer, anvendelse af internet (fagprogrammer), skriftligt arbejde.

Synopsisøvelse 2

 

 

 

 

 

Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Lars Peter Visti Hansen: Korstogene. Ide og virkelighed. Systime 2004,

s. 7-24, 29-43, 47-54, 55-57 (= tekst 3, 5 og 6) 60-70, 76-77 (= tekst 12 og 13), 78-83, 86-93, 115-116, 136-141.

Johnny Thiedecke: Hellig krig. Korstog og kulturmøder i middelalderen, Panheon 1999, s. 97, 104-106(om kristendom og islam, hellig krig)

Thomas Ohrt: De store opdagelser, Systime 2001, s. 7-19, 24-29, 33-36 (= tekst 5 og 6), 37-41, 45-50 (= tekst 8 og 9), 53-59, 59-64 (= tekst 12), 67-70, 72-74 (grundbog med undtagelse af kilderne s. 35-36, 59-64, 72-74: (= tekst 15), 75-79.

Fl. K. Madsen m. fl: Opdagelserne, Munksgård 1995, s. 41-43, 45-51 (=kilder: De Brys tegninger af kannibalisme ca. 1600, De Gants brev til kejser Karl den 5 1532, retsagen mellem Sepulveda og Las Casas 1550-1551)

Ptolemæus verdenskort (www2.kb.dk/.../nbo/kob/danmarkskort/montre1.htm)

Ebbe Kühle: Forandringer og dilemmaer, Danmarks historie efter 1973. Gyl-

dendal 2001, s. 98-122 (grundbog: Danmark som indvandrerland).

Religion:

Islam

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86):

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 Samfundsfag:

Liv i Danmark, Kapitel 1 og 2

Søren Krarup: Assimilation er et lodret krav til indvandrere Politiken 23. 2.08

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie 36 timer, religion 10 timer, samfundsfag ca. 12 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: Fokus baggrund, forløb, konsekvenser af korstog, store opdagelser og

Indvandring i Danmark.

Religion: Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu Placering i islam, de fem søjler. Terrorisme.

Samfundsfag: Fokus på værdier og normer

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde.

anvendelse af internet, bl.a. i forbindelse med synopsisøvelse 3

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 Terrorisme
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Anne Okkels Olsen og Søren Mørch: USA's nye verdensorden, Systime 2006, s. 117-120, 122, 124-125, 129-142 (grundbog)

Religion: 

Militant kristendom af O. Lind

Militant islam af O. Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse afHizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

 Samfundsfag:

Liv i Danmark Kapitel 4

Krigens regler under pres. Dansk Røde Kors 2009 p.44-49 og 53-57

Pia Pinkowsky: "Terrorens mange ansigter", kap. 3, Columbus 2003

Demokratikanon

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 12 timer. religion 6 timer, samfundsfag ca. 10 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: Fokus på 11. september 2001, Al Qaedas oprindelse og udvikling mellemøstlig terrorisme, terrorismeforklaringer.

Religion: Fokus på feltarbejde med it.

Samfundsfag: Fokus på demokratiforståelse, demokratikanon, terrorlovgivning. magtens tredeling

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som ved titel 4

 

 

 

 

Titel 6 Kina og Tibet
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Jens Walter (red.): Den vanskelige vej - Tibet 2000,

s. 19-29, 56-63, 69-77 (grundbog)

Anders Nygaard: Sneeens land. Gyldendal 2000,

s. 14-18 (det tibetanske samfunds opbygning før 1950)

Mette Holm: Kina – fra kejserdømme til kapitalisme. Frydenlund 2001,

s. 57-71 (grundbog: Det ny Kina 1949-76)

Lars Bonne Larsen og Torkil Smitt: Verden i nyeste tid – fra kold krig til krigen mod terror, Systime 2008,

s. 127-145 (grundbog: om Kina efter 1976)

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor. En verdenshistorie. Gyldendal 1998,

s. 215-226 (den kolde krig)

Kina 1949-72 (dokumentarfilm, nr. 15 i serien: Den kolde Krig, BBC 1998).

Årene med Mao (dokumentarfilm om Kinas indre udvikling fra 1958-1976).

Religion

Buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1: Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reinkarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 Baggrundslitteratur:  Religionshåndbogen (Gad 1994) s. 101-103, 119-138.

 Samfundsfag:

Liv i Danmark, Kapitel 4

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

Ledende artikel: Kinas kompleks, Jyllands-Posten 19.2.2010

"Kina skylder Tibet mere end det giver", Kristeligt Dagblad, 20.8.2010

Debat: Internationalt: Tibets fortid giver håb for Tibets fremtid, Information, 7.3.2009

Morten Hansen Thorndal og Gertrud Lindberg Tefre: Menneskerettigheder, kap. 4 og 5, Columbus 2005

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 30 timer, religion ca. 15 timer, samfundsfag ca. 12 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: De lange linjer i de to landes forbindelse, det tibetanerne i Tibet og eksil, Dalai Lamas rolle. Den kolde krig og dens indflydelse på det tibetansk-kinesiske forhold – film som historisk kilde – synopsisøvelse 4

Religion: Hinduistisk frelseslære/-buddhistisk oplysning, buddhalegenden, middelvejen, de fire sandheder om lidelsen, årsagskæden, de 5 khandaer, lamaen.

Samfundsfag: Fokus på globalisering, verdenssamfund, samhandel og menneskerettigheder. Kinesisk pres på dansk politik.

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som ved 4

 

 

 

 

 

 

Titel 7 Cuba
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Historie:

Pernille Molsgaard og Leif Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2009, s. 9-47 (grundbog)

Peter Bejder og Kim Boye Holt: Cubas historie – fra Columbus til Castro, Gyldendal 1998, s. 89-101 (kilder til Svinebugtaffæren 1961, mordforsøg og raketkrisen 1962)

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor. En verdenshistorie. Gyldendal 1998,

s. 247-260 (Østblokkens sammenbrud)

Religion:

Marxisme og Santeria

Mennesket og magterne (Gyldendal 1992):

At være menneske er at producere af Karl Marx

Basis og overbygning af Karl Marx

Ophævelsen af religionen af Karl Marx

Cuba blander religionerne - artikel fra www. religion af Kirsten Bãrnholdt

Åndetroen blomstrer med Castros velsignelse - kristeligt-dagblad dk af Peter Birch

Frækt tilbud i Guds tempel - information.dk - Martin Burcharth

 Baggrundslitteratur:

Pernille Molsgaard og Leif Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2009, s. 84 -104

Samfundsfag:

Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2009, s. 51-83

Dollarstrøm undergraver lighed i Cuba, Politiken 15.4.2009

 

Omfang Anvendt uddannelsestid

Historie ca. 24 timer, religion 12 timer, samfundsfag: ca. 12 timer

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Historie: Fokus på lange linjer i Cubas historie – afhængigheden af Spanien, USA og Sovjetunionen eksil, studier af Svinebugtaffæren og raketkrisen. Kildelæsning.

Religion: Vægt på Hegel: tese-antitese syntese, dialektisk materialisme, basis og overbygning, det kommunistiske samfund. Religionsfænomenologi

Samfundsfag: Fokus på USA – Cuba: international politik og alliancer

Socialisering og livet i et socialistisk land. Ideologi

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Som titel 4

 

 

 

 

rel b uge tema/emne arbejdsformer evaluering
35 Religionsvidenskabelig teori: essentialisme og konstruktivisme Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
36 Religionsvidenskabelig teori: essentialisme og konstruktivisme Klasseundervisning  
37 Katolicisme og reformation Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
38 Katolicisme og reformation Klasseundervisning  
39 Katolicisme og reformation Klasseundervisning

gruppearbejde

 
40 Katolicisme og reformation Klasseundervisning

gruppearbejde

 
41 Katolicisme og reformation Klasseundervisning

gruppearbejde

 
42 efterårsferie    
43 Katolicisme og reformation Projektarbejde  
44 Katolicisme og reformation Projektarbejde  
45 Hinduisme Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
46 Hinduisme Klasseundervisning  
47 Hinduisme Klasseundervisning  
48 Hinduisme Klasseundervisning

gruppearbejde

 
49 Hinduisme miniprojekt  
50 Hinduisme miniprojekt midtvejsevaluering
51 juleferie    
52 juleferie    
1 juleferie    
2 Islam og moderniteten klasseundervisning evaluering af forkundskaber
3 Islam og moderniteten klasseundervisning  
4 Islam og moderniteten klasseundervisning  
5 Islam og moderniteten klasseundervisning  
6 Islam og moderniteten elevoplæg  
7 vinterferie    
8 Islam og moderniteten gruppearbejde  
9 Islam og moderniteten gruppearbejde  
10 hovedværkslæsning klasseundervisning  
11 hovedværkslæsning klasseundervisning  
12 Afsluttende projektarbejde projekt  
13 Afsluttende projektarbejde projekt  
14 Afsluttende projektarbejde projekt  
15 påskeferie    
16 Afsluttende projektarbejde projekt  
17 Afsluttende projektarbejde projekt evaluering
18 repetition    
19 repetition    
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27 sommerferie    

 

rel c uge tema/emne arbejdsformer evaluering
35 naturfolk Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
36 naturfolk Klasseundervisning  
37 naturfolk Klasseundervisning  
38 kristendom Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
39 kristendom Klasseundervisning

gruppearbejde

 
40 kristendom Klasseundervisning

gruppearbejde

 
41 kristendom Klasseundervisning

gruppearbejde

 
42 efterårsferie    
43 kristendom Projektarbejde  
44 kristendom Projektarbejde  
45 kristendom Klasseundervisning  
46 islam Klasseundervisning evaluering af forkundskaber
47 islam Klasseundervisning  
48 islam Klasseundervisning

gruppearbejde

 
49 islam miniprojekt  
50 islam miniprojekt midtvejsevaluering
51 juleferie    
52 juleferie    
1 juleferie    
2 buddhisme klasseundervisning evaluering af forkundskaber
3 buddhisme klasseundervisning  
4 buddhisme klasseundervisning  
5 buddhisme klasseundervisning  
6 buddhisme klasseundervisning  
7 vinterferie    
8 buddhisme klasseundervisning  
9 buddhisme elevoplæg  
10 eksistentialisme klasseundervisning  
11 eksistentialisme klasseundervisning  
12 eksistentialisme klasseundervisning  
13 eksistentialisme klasseundervisning  
14 eksistentialisme klasseundervisning  
15 påskeferie    
16 repetition elevoplæg evaluering
17 repetition elevoplæg evaluering
18 repetition elevoplæg evaluering
19 repetition elevoplæg evaluering
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27 sommerferie    

 

 

Undervisningsbeskrivelse

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

Termin

maj-juni 08-09

Institution

vuf

Uddannelse

valgfag

Fag og niveau

Religion B

Lærer(e)

Frank Stærfeldt Byrnel

Hold

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

 

Titel 1

Religionsvidenskabelig teori: essentialisme og konstruktivisme

Titel 2

Katolicisme og reformation - kanondannelse

Titel 3

Hinduisme

Titel 4

Islam og moderniteten – herunder hovedværkslæsning

Titel 5

Udarbejdelse af projektrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

 

Titel 1

 

Religionsvidenskabelig teori: essentialisme og konstruktivisme

Indhold

Armin W. Geertz: Religionsvidenskab - videnskabsidealerne mellem humaniora og teologi

Jyllandsposten, kronik 9.juli 2002 "Vi og de, os og dem" af Anders Klostergaard Petersen

Jesper Høgenhaven "Kristendom og islam som reformatorisk og nutidigt tema" (Vindrose 2002), s. 148-151

 

Omfang

 

10 timer

Særlige fokuspunkter

Introduktion til religionshjemmesiden www.frbvucuv.dk/680fb

 

Træning i redegørelse for og anvendelse af religionsfaglig teori og metode

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

 

 

 

 

 


 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

 

Titel 2

 

Katolicisme og reformation - kanondannelse

Indhold

Fra Følner, Lund og Lindhardt: Kuplen, Muren og Graven, Gyldendal 2002,

s. 169-174, 177-180

Teksterne nr. 76 + 80 A og B,  78 + 79, 75 + 85 + 88 + 89, 67 + 86 + 87

Den apostolske trosbekendelse og Den nicænokonstantinopolitanske trosbekendelse

samt Kuplen, Muren og Graven s. 161-168, Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid s. 52-54

Med udgangspunkt i "skriften alene" undersøges Nytestamentlig kanondannelse:

Mennesket og magterne s. 61-64 Hal Koch: Kirkens historie fra aposteltid til atomtid s. 27-3o

Film om Thomasevangeliet samt uddrag af  teksten (logion 13, 25-28, 61-63, 77)

Judasevangeliet

 

Omfang

 

42 timer

Særlige fokuspunkter

 

Kristendommens europæiske historie,  kanondannelse, katolicisme, reformation

Fænomener som grundfortælling, åbenbaring samt lære og etik

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

 

Klasseundervisning

Gruppearbejde på baggrund af arbejdsspørgsmål

Projektarbejde (forberedelse til det afsluttende projektarbejde med lærerformulerede emner med krav om tekstanalyse ).

 Nationalmuseet: dansk middelalder

 

 

 


 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

 

Titel 3

 

Hinduisme

Indhold

Religionshåndbogen (Gad 1994)

Heinrich Pedersen: Hinduismer i øst og vest, side 15 - 44, 58  samt de sider der er knyttet til de læste tekster.

Heinrich Pedersen: Hinduismer i øst og vest (Nyt nordisk forlag Arnold Busck 1997)

Tekst 1          Rig Veda - Purushas sang

Tekst 2          Hvordan er det at være hellig mand?

Tekst 3          Bhagavad Gita

Tekst 4          Bhagavad Gita

Tekst 5          Om Shiva

Tekst 11        Tantrisk Praksis

Tekst 12        Kristus visualiseringen

Tekst 13        Prabhupadas digt til Krishna

Tekst 14        Hengivenhed til Gud

Tekst 15        På vej tilbage til Krishna

Tekst 20        Besøg på Sahaja Yoga Center

Tekst 21        Pjece om Kundalinimeditation

Tekst 22        Ni hinduistiske trossætninger

Tekst 25        Interview med Johannes Aagaard

Tekst 28        Interview med Ole S Madsen

 

 

 

 

 

Omfang

 

 30 timer

 

Særlige fokuspunkter

Vedareligion (myte-rite), Upanisadereligion, Bhakti

 

Hinduisme og kristendom : vejen til frelse

 

Hinduismen i Vesten

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning

Gruppearbejde

Mini-projektarbejde i grupper med opgave stillet af læreren. Mundtlig fremlæggelse.

 


 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

 

Titel 4

 

Islam og moderniteten

Indhold

Religionshåndbogen (Gad 94)

Ole Bjørn Petersen, Jens M. Steffensen: Konfrontation eller dialog - Islams rolle og ansvar i en globaliseret verden (Systime 2006) s. 11-30

Følner, Lund og Lindhardt: Kuplen, Muren og Graven, Gyldendal 2002 s. 204-222, samt tekst nr. 91 og 100

Andreasen m.fl. Mennesket og magterne, en tekstsamling, Gyldendal 1992, tekst nr. 29

Jakob Skovgaard-Petersen: Moderne islam, Gyldendal 2.udg. 2004, teksterne nr. 46 i uddrag, nr. 54 og 55

Uddrag af kronik af Nazreen Nawaz: Muslimske kvinder i Europa.. Politiken 13. februar 2006

Göran Rosenberg: Vestens langsomme, men sikre afmodernisering, Information 15.-16. januar 2005

 

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Hovedværkslæsning:

Martin Krasnik: De retfærdige, en islamisk stafet. Gyldendal 2005, kap. 1 (30 sider)

 

 

 

 

Omfang

 

33 timer

Særlige fokuspunkter

Forholdet mellem islam og det moderne sekulære samfund i en global kontekst, herunder danske forhold

Karakteristiske sider ved fænomenet islamisk fundamentalisme

Analyse og vurdering af længere religionsfaglig tekst

 

 

Væsentligste arbejdsformer

 

Klasseundervisning

Kursistoplæg

Gruppearbejde

Feltarbejde - i grupper med fremlæggelse

 

 

 


 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

 

Titel 5

 

Afsluttende projektarbejde

Indhold

Selvstændigt formulerede emner inden for eller i forlængelse af pensum, dvs. der er arbejdet med emner inden for især kristendom, islam og hinduisme.

 

 

 

Omfang

 

25 timer

Særlige fokuspunkter

Selvstændig udarbejdelse og besvarelse af religionsfaglig problemstilling

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Projektarbejdsform med inddragelse af internetressoucer

Projektrapporterne er udarbejdet individuelt.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsbeskrivelse kultur-samfundsfagsgruppen

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj/juni 08/09
Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
Uddannelse HFe
Fag og niveau Kultur- og samfundsfaggruppen B/C/C
Lærer(e) Frank Byrnel, Svend-Erik Schmidt, Lene Valentin
Hold 660

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Introduktion
Titel 2 Det gamle Europa og det gamle Danmark
Titel 3 Baggrunden for udviklingen af den danske velfærdskultur
Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Titel 5 Terrorisme
Titel 6 Tibet og Kina
Titel 7 Cuba
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 1 Introduktion
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Læreplan for Kultur- og samfundsfaggruppe

Samfundsfag:

Politisk dagsorden

Danskerne og samfundet, bind 2 p. 7-13

Historie:

Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt: Introduktion til historie, Systime 2005, s. 9-15, 19-26.

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie. Verdenshistorien 1750-1945, Systime 2001, s. 317-322.

Eksempler på billedkilder og skriftlige kilder.

Religion:

Introduktion til hjemmeside vufintern.dk/680fb

Introduktion til religionsfænomenologi

 

Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion.

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 9 t., Samfundsfag: 6 , Religion: 6

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Præsentation af de deltagende fags særlige egenart og arbejdsformer

 

Væsentligste arbejdsformer Klassediskussioner, oplæg, anvendelse af IT

 

Retur til forside

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 2 Det gamle Europa og det gamle Danmark
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Samfundsfag:

De tre "klassiske" ideologier i Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005

"Har vikingerne gjort os lykkelige?", Pol. 4.5.2008

Historie:

Hans K. Gade m.fl.: Europas Verdenshistorie, Munksg.1985, s.37-71.

J. Engberg: Historien om Danmark, Munksgård 1988, s.21-70.

J. Engberg: Kilder til historien om DK, Munksgård 1988, s. 11-35

B. Hansen m. fl.: Damark i tusind år. Kilder... Systime 1985, s.42-45

Henrik Jensen: Den sorte Død, Gyldendal 1991, s. 13-18

Religion:

nordisk religion:

Leif Carlsen: Nordisk religion (Musagetes 1986) s. 9-10, 16-20, 21-22, 27-32, 48-49, 51-52, 60-62, 66-67, 80, 89-92

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 35 t, Samfundsfag: 9, Religion: 10

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Væsentligste arbejdsformer

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer, anvendelse af internet (fagprogrammer), projekterarbejdsformer, skriftligt arbejde

 

 

 

 

 

Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 3 Baggrunden for udviklingen af den danske velfærdskultur
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Samfundsfag:

Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005, kapitel 6

Film: Michael Moore: Sicko

Historie:

Ebbe Kühle: Danmark. Historie – samfund. Gyldendal 2.udg. 1994,s. 85-109, 116-139, 145-159, 173-186.

L. Andersen m.fl.: Fra verdenskrig til velfærd, Focus 3, Gyldendal 2006, s. 48-62.

Jens Engberg: Kilder til historien om Danmark, Munksgård 1988,

s.120-122.

A.Løkke & Annette F. Jacobsen: Familieliv i Danmark 1550-2000, Systime 1997, s. 189-193.

Ole Hyldtoft m.fl.: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime 1981 , s. 232-235.

Tage Kaarsted: Krig og krise 1925-1950, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1991, bd.13. s. 232-235.

Religion:

 

Kristendom:

Fra www.religion.dk læses:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

GT:

1. Mosebog 1-11  En bibelkritisk og en fundamentalistisk læsning stilles op over for hinanden.

Esajas 6, 52 v.13 - 53  Fokus er en kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener"

Baggrundslitteratur:

Religion og kultur - en grundbog s. 119-127 

 

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Film om Luther

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 25 t., Samfundsfag: 12, Religion: 15

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Samfundsfag: Projektarbejde om udvalgte velfærdstemaer: Fattigdom, lighed, marginaliserede.Velfærdsdiamant .

 

Historie: Lange linjer i den historiske udvikling, Samfundsgrupper-

nes forandrede vilkår. Fattiges situation. Velfærdssamfundets historie.

Religion:

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra nutidens senmoderne tankegang til de klassiske

tekster. Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag

Bibelkritik-fundamentalisme.

En kristen og en jødisk forståelse af "den lidende tjener".

 

 

Væsentligste arbejdsformer Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser

Internetbrug, synopsisskrivning og -fremlæggelse

 

Retur til forside

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 4 Kulturmøder og kultursammenstød
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Samfundsfag:

Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005, kapitel 1 og 2

Søren Krarup: Assimilation et lodret krav til indvandrere, Pol. 23.2.08

Historie:

Hans Kurt Gade m.fl.: Europas vej. Munksgaard 1994,s. 68-82.

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie, Verdenshist. indtil 1750. Systime 2000, s. 122-123, s.138-153.

Johnny Thiedecke: Gud vil det, Forlaget Marko 1988, s.100-104, s.106-112.

Fl. K. Madsen og H. Skovgaard: Opdagelserne, Munksgård1980.

s.12-16, 32-52.

5) Inge Adriansen m. fl.: Fra oplysningstid til imperialisme. Focus 2, Gyldendal 2008, s.187-193.

6) Ebbe Kühle: Forandringer og dilemmaer. Danmarkshistorie efter 1973, Gyldendal 2001, s. 98-122.

Religion:

Islam

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86):

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

J. Iqbal: Politiske regler udledt fra Koranen s. 178-180

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: 36 t., Samfundsfag: 12, Religion: 10

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Samfundsfag: Værdier og livsformer. Identitetsdannelse og socialisation

Historie: Korstogene, de store opdagelser, imperialisme, indvandrerproblematikken i Danmark

Religion:

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler. Fokus på terrorisme

Væsentligste arbejdsformer

Lærerforedrag, klasseundervisning, kursistfremlæggelser, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser

Internetbrug, synopsisskrivning og -fremlæggelse

Retur til forside

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 5 Terrorisme
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Samfundsfag:

Pia Pinkowsky: Terrorens mange ansigter, Columbus 2003, p. 7-29

Den Europæiske Union – Factsheet: EU-listen over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005, kapitel 4

Historie:

Birthe Hansen: Terrorisme på tværs. Frydenlund 2002, s. 21-26, 37-50, 55-57

Peter Frederiksen: Det tredje Rige. Systime 1998, s. 55-63, 75-79, 109-111

Religion:

 

Militant kristendom af O. Lind

Militant islam af O. Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse afHizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 15 t., Samfundsfag: 12 , Religion: 6

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Samfundsfag: Globalisering, værdier og livsformer, demokrati

politiske beslutninger.

Historie: terrorismedefinition, terrorisme i Nazityskland, fundamentalistisk terrorisme (Mellemøsten).

 

Væsentligste arbejdsformer Som ved titel 4

Retur til forside

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 6 Tibet og Kina
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Samfundsfag:

Thorndal & Tefre: "menneskerettigheder". Columbus

2005 side 76-89. Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Jens Walther, red.: "Den vanskelige vej – TIBET". Dansk selskab for tibetansk kultur & støttekommiteen for Tibet 2000 side 30-39.

Jacobsen & Outzen: "Liv i Danmark", kap. 4

Historie:

Jens Walter (red.): Den vanskelige vej – Tibet, 2000, s. 19-29, 69-74.

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor? En verdenshistorie, Gyldendal 1998, s. 77-82, 171-172, 215-226, 283-288.

Avisartikler: a) Sven Tarp: Tibet mellem myte og virkelighed, Arbejderen 19.4.2008 b) Fl. Erslev: Den ultimative ydmygelse, Information 28.jan. 2009 c) Vera Bundgaard: Kina ser med skepsis på Obama, Kr. Dagblad 24.1 2009.

G. Rye Olsen, L. Udsholt: De forenede Nationer i en splittet verden, Columbus 1995, s. 7-11, 14-17.

Film om Opiumskrigen, kulturrevolutionen og Kinas udenrigspolitik.

Religion:

 

Buddhisme

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

 

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 30 t., Samfundsfag: 12, Religion: 15

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Samfundsfag: Forholdet mellem den vestlige kultur og den øvrige verden. Demokrati og menneskerettigheder. Politiske ideologier.

Historie: Lange linjer i Tibets historie. Forholdet til Kina. Den kolde Krig. Film som historisk kilde.

Religion: Hinduistisk frelseslære/-buddhistisk oplysning, buddhalegenden, middelvejen, de fire sandheder om lidelsen, årsagskæden, de 5 khandaer, lamaen

 

Væsentligste arbejdsformer Som ved titel 4

 

Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 7 Cuba
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:

Samfundsfag:

Molsgaard og Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2008, p. 51-83.

Landefakta Cuba.

Døren på klem til Cuba, Jyll.Posten 15.4.2009.

Film: Jordbær og chokolade.

Historie:

Pernille Molsgaard og Leif Nordberg: Cuba – utopi og virkelighed, Columbus 2008, s. 9-47

Peter Bejder og Kim Boye Holt: Cubas historie – fra Columbus til Castro, Gyldendal 1998, s.54-55, 58-62, 71

Ebbe Kühle: Hvorfra, hvorhen, hvorfor? En verdenshistorie, Gyldendal 1998, s.247-260.

Avisartikel: Anne M. Sørensen: Dollarstrøm osv., Politiken 15.4.2009.

Film om USA's udenrigspolitik i Latinamerika, Cubakrisen og Den kolde Krigs afslutning.

Religion:

Marxisme og Santeria

Mennesket og magterne (Gyldendal 1992):

At være menneske er at producere af Karl Marx

Basis og overbygning af Karl Marx

Ophævelsen af religionen af Karl Marx

Cuba blander religionerne - artikel fra www. religion af Kirsten Bãrnholdt

Åndetroen blomstrer med Castros velsignelse - kristeligt-dagblad dk af Peter Birch

Frækt tilbud i Guds tempel - information.dk - Martin Burcharth

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 293-301

 

 

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid:

Historie: ca. 24 t, Samfundsfag: 12 , Religion: 12

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:

Historie: Lange linier i Cubas historie. Cuba, Sovjetunionen og Den kolde Krig. Film som historisk kilde

 

Religion:Vægt på Hegel: tese-antitese syntese, dialektisk materialisme, basis og overbygning, det kommunistiske samfund

Væsentligste arbejdsformer Som i titel 4

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside

 

 

 

 

Undervisningsbeskrivelse 1bev

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

 

 

Termin

maj-juni 09/10

Institution

VUF

Uddannelse

Stx

Fag og niveau

Religion c

Lærer(e)

Frank Stærfeldt Byrnel

Hold

1bev

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Naturfolk

Titel 2

Kristendommen

Titel 3

Islam

Titel 4

Buddhisme

Titel 5

Eksistentialisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

 

Titel 1

Naturfolk

Indhold

Hjemmesiden: www.vufintern.dk/680fb naturfolks religion

Omfang

Anvendt uddannelsestid 9

Særlige fokuspunkter

 Indledningsvis introduceres begreberne primitiv religion, mana, tabu, kult, rite, myte, sagn og legende. Dürkheims hjælpesætninger: delen = helheden, ligeartet fremkalder ligeartet, fortid = nutid = fremtid introduceres kort. Slægtssamfundets kollektive tankegang sættes afslutningsvis i forhold til individual- og frelsesreligionernes. Til dette benyttes hjemmesidens punkt: naturfolks religion

 

Hjemmesiden: www.vufintern.dk/680fb introduceres.

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Kristendommen

Indhold

 

Fra www.religion.dk:

Weekendavisens oprindelige interview med Grosbøll

Sagen - set fra mit bord (Rebels redegørelse)

Amalie Nørgaard m. fl.: De teologiske traditioner bag Grosbøll

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 .

1. Mosebog 1-11

Esajas 6, 52 v.13 - 53

Jeremias 1

 

NT:

Mt. 1

Mk. 1-3

Lk. 2

Mk. 14-16

Mt. 28

Johs. Åbenbaring 13-16

 

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 109-117, 145-164

eller (G.  E. C. Gad 1994) s. 173-182, 214-235

 

 

Omfang

Anvendt uddannelsestid 30

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Fokus er gudsbegrebet, skabelsestanken og messiastanken. Vi bevæger os fra de klassiske tekster til nutidens senmoderne tankegang  Fokus på kanondannelse, fødselslegende, undere, lidelse, død og opstandelse, dommedag

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Islam

Indhold

Islam – tekster og stemmer fra den muslimske verden ved E. Wulff Pedersen (Gyldendal 86)

Koranen om Gud s. 35-37

Koranen om åbenbaringen gennem profeterne s. 40-41

Koranen om Jesus s. 43-44

Barnabasevangeliet om Jesus s. 44-45

Koranen om Koranen s. 54

Koranen om Guds vilje og dommen s. 63-64

Bekendelsen s. 71

Koranen om bønnen s. 74-75

Koranen om forholdet mellem mand og kvinde s. 161-162

 

Fra www.religion.dk:

Militant kristendom af Ophelia Lind

Militant islam af Ophelia Lind

Den islamiske terrors chefideolog af A. Sørensen

Muhammad - Satans trofaste slave af Mogens S. Mogensen

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

Feltarbejde med it: undersøgelse af Hizb ut Tahrirs hjemmeside: www.hizb-ut-tahrir.org/dansk/home

Baggrundslitteratur:

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 127-145

eller (G.E.C. Gad 1994) s. 193-213

 

Omfang

Anvendt uddannelsestid 25

Særlige fokuspunkter

 

Fokus på gudsbegrebet, profetbegrebet og hermed Jesu placering i islam, de fem søjler, modsætningsforholdet mellem vesten og den islamiske verden.

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, feltarbejde med it

 

 

 

 

 

 

Titel 4

Buddhisme

Indhold

Lene Højholt: Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Munksgaard 93): 

Tekst 1.                Uddrag af Buddhalegenden

Billedet s. 27       Tibetansk tryk af livshjulet

Tekst 8.                En munks uddannelse

Tekst 11.              Fra den tibetanske dødebog

Tekst 16.              Lamaens funktion

Tekst 19.              Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes

Tema: kristendom og reincarnation:

Biskopper kræver lovændringer efter højesteretsdom

Kirketjener fik medlemskab af kirken igen

Religionsanstalt - Leder fra Kristeligt Dagblad den 16.-9. 2005

(Teksterne findes i tekstarkiv på hjemmesiden)

 

Baggrundslitteratur:                                                  

Religionshåndbogen (Gjellerup & Gad 1991) s. 51-58, 70-84 eller  (G. E. C. Gad 1994) s. 101-103, 119-138

 

 

 

 

Omfang

Anvendt uddannelsestid 20

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Fokus på frelseslæren, karma, samsara, nirvana, de fire sandheder, middelvejen, årsagskæden, de fem khandaer. Vægt på forskelle mellem kristendom og buddhisme

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, film

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5

Eksistentialisme

Indhold

 

Kierkegaard: Enten – eller, andet halvbind s. 166-169

(Samlede værker, Gyldendal 62)

Sartre: Eksistentialisme er humanisme s. 7-22

Camus: Sisyfosmyten s. 54-57, 113-117

 

Baggrundslitteratur:

De europæiske ideers historie ved Lund, Pihl og Sløk ( Gyldendal 67) s. 353-358

 

 

Omfang

Anvendt uddannelsestid 16

Særlige fokuspunkter

Fokus på angst, valg, ansvar set såvel i en kristen som i en ateistisk kontekst

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde