Uddrag af Buddhalegenden

1. Redegør kort for tekstens handlingsforløb frem til turen i parken.

    Find steder i teksten der fremstiller Bodhisattva (den vordende Buddha) som et særligt væsen.

2. Hvad betyder synet af oldingen, den syge, den døde og munken?

    Hvad fortæller de tre første Bodhisattva om livet?

    Hvad er munkens funktion?

3. Hvorfor hengiver Siddharta sig til askesen?

    Fører det ham til udfrielse (frelse)?

4. Hvad repræsenterer årsagskæden?